ÚTVARY FEDERÁLNÍHO MINISTERSTVA VNITRA
1. 3. 1969 – 15. 2. 1990
DIAGRAM HLEDÁNÍ ZDROJE